Hitta tillbaka till ditt hjärta

Vi har alla en punkt i vårt hjärta som ger oss liv – vårt inre ljus.
Divine Oneness ger dig en personlig inre resa som hjälper dig att komma i kontakt med detta ljus och din inre sanning. Ju fler vi är desto starkare blir ljuset när vi tillsammans vibrerar på samma kärleksfulla energinivå. Som ringar på vattnet väcker vi också upp ljuset hos våra medmänniskor.

När nya insikter växer fram blir det en naturlig process att vilja rensa ut gamla föreställningar och idéer hur livet ska vara, vilka vi innerst inne är och hur vi samarbetar tillsammans här på Moder Jord.

“Metoden erbjuder verktyg för att exempelvis bryta föreställningar och övertygelser som gör din vardag onödigt begränsad. Ju mer öppen och redo du är till förändring desto kraftfullare blir transformationen”

Teknikerna som lärs ut under kursen är hämtade från de antika mysterieskolorna i Egypten, på Atlantis och Lemurien. Tillsammans med ditt Högre Jag, Ärkeänglar och andliga guider från det högsta ljuset kommer du få vägledning som hjälper dig att släppa blockeringar och destruktiva känslor.

Kursen vänder sig till alla som vill frigöra sin fulla potential och skapa det liv du vill leva.

Grundare av Divine Oneness Healing

Som så många andra som väljer den andliga vägen är jag också en sökare – en sökare som vill förstå vem jag är och hur jag skall finna min väg till mitt sanna jag. Söka rätt på de inre dörrar som slöts för mig när jag var barn.

Jag är född i Sverige och uppvuxen i Argentina – ett land som alltid kallar på mig – och under många år ledde jag grupper till många heliga platser i Peru och Egypten där jag tillsammans med andligt orienterade guider och shamaner engagerade mig i vad jag kallar ”planetariskt arbete”.
Jag lärde mig att utveckla en djup känsla för planeten och Moder Jord vilket så småningom ledde mig till berget Mt Shasta i Kalifornien. Där hos den amerikanska healern Amorah Quan Yin utbildade jag och min man Gary oss inom Pleiadian Lightwork. Amorah Quan Yin är grundaren av Dolphin Star Temple Mystery School och är också den som utvecklat healingmetoden “Pleiadian Lightwork” – nu kallad Divine Oneness – det är den healingmetod som jag under 20 års tid ägnat min tid åt att omsorgsfullt förädla och förmedla till andra, både i undervisning och privatsessioner.

Det har alltid funnits en inre kraft i mig, en stark längtan att föra all den kunskap jag själv fått ta del av vidare till andra. I Peru beskrevs jag ofta som en ”chakaruna”, den som lyfter upp andra på deras andliga resa.

Mitt arbete genomsyras av att jag blandar kunskap från de uråldriga traditionerna i Peru till Egypten med läror från de Uppstigna Mästarna och andra kosmiska varelser som alla finns där för att höja jordens vibration. Jag vill betona vikten av att vi nu anammar vår andlighet och förenar oss med vårt högre jag och att vi, i just den här tiden, börjar förbereda oss inför att leva utifrån det högre 5:e
dimensionella medvetandet.

Du kan läsa mer om min egen resa i mina egna böcker, skrivna på svenska: Profetia – vägen hem och Profetia – möten med gudinnan Antares och vägen in i den femte dimensionen

Grundare av Divine Oneness Healing – Ulla Anderén